PRT (Pla de Reincorporació al Treball) Polivalent en Atenció al Públic

Objectiu general:

- Saber gestionar i executar els plans d'atenció al client / consumidor / usuari de béns i serveis, d'acord amb la normativa i legislació vigent en matèria de consum, els procediments establerts i les especificacions rebudes.
- Aprendre a desenvolupar la seva activitat en tots els sectors productius en l'àrea d'informació, atenció i orientació al consumidor / usuari de béns i serveis, i en departaments d’atenció al client.

Sectors productius on es pensa incidir :

- Comerç
- Hostaleria
- Cultura i oci

Ocupacions i llocs de treball on s’ubicaran els alumnes participants de la formació:

- Dependent/a de comerç, reposador-a, mosso de magatzem, caixer-a (detall i majorista)
- Cambrer/a d’establiments de degustació i cafeteries-forns
- Controladors/es, informadors/es, acomodadors/es d’establiments culturals i d’oci
- Recepcionistes, telefonistes, teleoperadors d’establiments hotelers o departaments comercials d’altres empreses

Qui pot participar:

Persones immigrants amb especial atenció a: dones immigrades, joves immigrants menors de 25 anys i aturats/aturades de llarga durada.
Persones reagrupades, irregulars i/o persones sol·licitants d’asil.

Continguts:

Mòdul Laboral 200h
1. Informació i atenció al client /consumidor / usuari
2. Gestió de l’atenció al client / consumidor/ usuari
2.1. Tècniques d’informació i atenció al públic
2.2. Gestió de queixes i reclamacions
3. Organització d’un sistema d’informació de consum i tecnologia aplicada
3.1. Sistemes d’informació, bases de dades i ofimàtica aplicada.
3.2. Documentació, registres i informes i ofimàtica aplicada.
4. Anglès d’atenció al Públic
  • Català : 45h
  • Coneixement de la societat catalana: 15h
  • Pràctiques en empreses. 80h

Durada i temporalització:

Inici de l’acció formativa: Juny 2016
Fi de l’acció formativa : Desembre 2016
Horari : dilluns a divendres de 9 a 14h

Recursos

Impulsem posa a l’abast de la persona participant els recursos (maquinària, eines i matèria prima) necessaris per realitzar la formació. En cas de necessitar uniforme, el participant es farà responsable.

Documentació a presentar (en cas de ser seleccionat)

Fotocòpia DNI /NIE / Passaport
Full d’inscripció OTG (si escau)
Targeta de la Seguretat Social
Fotografia carnet
  • Interessats presentar-se a:
  • Impulsem s.c.c.l.
  • C/ Tàpies n.6 08001 Barcelona
  • 934436583
  • impulsem@impulsem.org