PFI AUX. REPARACIÓ I MANTENIMENT DE VEHICLES LLEUGERS



PFI (Programes de Formació i Inserció)
AUX. REPARACIÓ I MANTENIMENT DE VEHICLES LLEUGERS (especialitzat en bicicletes)
 


Objectiu general

Dur a terme operacions d’auxiliar de manteniment en l’àrea de l’electromecànica, especialitzat en bicicletes, complint les especificacions tècniques, en condicions de seguretat i sota la supervisió d’un tècnic o tècnica de nivell superior.

Qui pot participar

Joves entre 16 i 21 anys, sense el Graduat en ESO

Continguts

MÒDULS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

1. Efectuar operacions de mecanització bàsica.
2. Desmuntar, muntar i substituir elements mecànics simples del vehicle.
3. Desmuntar, muntar i substituir elements elèctrics simples del vehicle.
4. Aplicació de les operacions de mecanització bàsica a la bicicleta.
5. Conèixer i vivenciar diferents entorns professionals on aplicar els coneixements com a auxiliar mecànic.

MÒDULS DE FORMACIÓ GENERAL

Preparació a les proves d’accés a cicle mitjà
Pràctiques en empreses: 200h.

ACCIONS DE SEGUIMENT I ORIENTACIÓ

Durada i temporalització

Inici:     30/09/2016
Fi:        31/07/2017
Horari: de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h.

Recursos

Impulsem i Biciclot posen a disposició de l’alumne tots els recursos humans i materials per a l’assoliment dels objectius del programa. És important que l’alumne es responsabilitzi d’aquest material.

Preu

Parcialment subvencionat. L’alumne ha d’aportar 670 euros anuals que s’abonen en 9 mensualitats (74,44€ cada mes). En cas que l’alumne o la família rebi acompanyament des d’un Centre de Serveis Socials poseu-vos en contacte amb el/la vostre/a referent.



Podeu descarregar la informació aquí: