ÈXIT ESCOLAR


Escola d´Aprenents: dissenyar i desenvolupament d´actuacions que provoquin un canvi d’actitud en el jove en edat d´escolarització obligatòria, envers la seva situació socio-educativa.
Es realitzen programes d’ensenyament compartit en col·laboració amb centres educatius i el Consorci d’Educació de Barcelona.

Programes de Formació Inicial: Programes d´integració social, laboral i educativa adreçada a joves sense el Graduat en ESO on es treballen hàbits laborals i socials, motivació, autoestima, orientació...

PFI Auxiliar d´Hostaleria: cuina i serveis de restauració
PFI Auxiliar de Comerç i Atenció al Públic

Entrades populars