DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I EMPRENEDORIA. DISTRICTE COOPERATIU.

Districte Cooperatiu és un projecte en col·laboració amb la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i l´Ajuntament de Barcelona que vol desenvolupar nous models econòmics i d’ocupació,  transformadors i inclusius, que suposin un marc de referència per a altres territoris i que siguin sostenibles  a mig i llarg termini, afavorint  el treball en xarxa i el desenvolupament local a través del foment de l’economia social i cooperativa.
 
 Per fer-ho partirem d’un model d’intervenció que es centra en 3 eixos:
  
• Eix econòmic: Ocupació
• Eix comunitari: Valors i ciutadania
• Eix Socio-Educatiu: Educació i formacióComentaris

Entrades populars