Formació

Formació per a l´ocupació

Adreçada a persones que vulguin millorar el seu perfil professional i insertar-se en el món laboral.

Potenciem la inserció laboral, la sostenibilitat del lloc de treball i la millora del perfil professional.

PRT Serveis Polivalents a les empreses.

Programa Làbora. Atenció al Públic.

FOAP Muntatge i manteniment d´instal·lacions elèctriques de baixa tensió

Entrades populars